Informatiebijeenkomst Daelzicht Masterplan Savelberg: 13 september 2022

Informatiebijeenkomst Daelzicht Masterplan Savelberg: 13 september 2022

Beste dorpsgenoten van Koningslust,

Zorgorganisatie Daelzicht nodigt u graag uit voor een informatiebijeenkomst over het Masterplan Savelberg op dinsdag 13 september. Lees hieronder meer informatie hierover:

Daelzicht Masterplan Savelberg
Daelzicht staat voor goede zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking. Om te garanderen dat mensen prettig kunnen blijven wonen, leven en werken moeten we inspelen op veranderingen in zorgvragen, woonwensen, behoeften van cliënten en de eisen van de huidige tijd. Voor het terrein in Koningslust is een masterplan ontwikkeld, waarin de invulling en het gebruik staat beschreven. We willen een fijne woon- en leefomgeving ontwikkelen waarin cliënten, familieleden, medewerkers en vrijwilligers zich goed voelen. Een plek om samen te leven, waar iedereen welkom is en die uitnodigt tot ontmoeten. Ook voor dorpsgenoten. Meer informatie over het Masterplan Savelberg vindt u op onze website: www.daelzicht.nl/masterplan-savelberg

Stand van zaken
Het masterplan is in de periode 2019-2020 tot stand gekomen. In die periode hebben we ook brainstormbijeenkomsten georganiseerd met de inwoners van Koningslust. Het plan is intussen vastgesteld. Voordat we starten met de uitvoering, willen we onze buren en belanghebbenden informeren over onze ambities voor de toekomst. Want uiteraard bent u van grote waarde voor onze bewoners.

Informatiebijeenkomst: dinsdag 13 september 19.00-20.30 uur
Daelzicht wil graag het Masterplan Savelberg aan u toelichten. Daarom nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 13 september van 19.00 tot 20.30 uur in Dorpshuis De Sprunk, Rector Isidorusstraat 7 in Koningslust. Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Aanmelden bijeenkomst
Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Meld u zich dan a.u.b. voor dinsdag 6 september aan via: www.daelzicht.nl/aanmelden-savelberg

Meer weten?
Heeft u vragen over Daelzicht of het masterplan? Neem dan contact op met Maarten Derwig via e-mail nieuwbouw@daelzicht.nl of tel.nr. 0475 – 57 77 77.