Over ons

Dorpsoverleg Koningslust

Het Dorpsoverleg in Koningslust zet zich in voor een leefbaar, vitaal en leefbaar Koningslust. Het Dorpsoverleg zijn wij, alle inwoners van Koningslust. Iedereen kan en mag meedenken en praten over de dingen die in Koningslust leven. Zoals elke vereniging of stichting heeft ook het Dorpsoverleg Koningslust een bestuur, het bestuur is proces ondersteunend, coördinerend en begeleid waar nodig werkgroepen. Naast het bestuur bestaat het team uit inwoners van Koningslust.

Naast het bestuur staan de werkgroepen, vaak geleid door 1 of 2 personen. Deze werkgroepen zetten zich in voor specifieke onderwerpen, vaak in het belang van de leefbaarheid van het dorp. Voor elk onderwerp is er een werkgroep die geheel zelfstandig de route bepaald hoe een onderwerp wordt uitgewerkt. Uiteindelijk worden deze plannen uitgewerkt en gepresenteerd aan het dorp en waardig voorlegt aan desbetreffende partners zoals de gemeente Peel en Maas.

De werkgroepen bepalen een eigen route, er zijn werkgroepen die 1 keer per maand bij elkaar komen, of nog vaker, en er zijn er ook die misschien maar 1 keer per jaar bij elkaar zijn. Alle werkgroepen kunnen gebruik maken van de Sprunk als vergaderlocatie.

Is er een onderwerp, kans, initiatief of probleem dat je graag wilt aanpakken en is er nog geen werkgroep voor het onderwerp waar jij je voor in wilt zetten, dan richt je die eenvoudig op, uiteraard in goed overleg met het bestuur van het Dorpsoverleg. Elk jaar komen er nieuwe wekgroepen bij en verdwijnen er weer werkgroepen, bijvoorbeeld als het probleem of onderwerp is afgerond.

Naast deze werkgroepen is het Dorpsoverleg ook het contactpunt tussen Koningslust en de gemeente. Voor vele zaken die in het dorp spelen en zeker als we iets willen veranderen of beter maken naar de wens van de inwoners hebben we vaak de gemeente nodig. Door dit soort zaken via het Dorpsoverleg te laten lopen ontstaat er een gestructureerde aanpak om in gesprek te gaan met de gemeente. Door deze collectieve aanpak, geïnitieerd en voortgekomen uit de wensen en behoefte vanuit het dorp, creëren we een een kansrijke aanpak. Alleen als burger je doelen nastreven is vaak een opgave, het dorpsoverleg kan hier in faciliteren en de verbinding maken met het dorp en gemeente.

Alle vergaderingen van het Dorpsoverleg zijn openbaar, je kunt altijd aansluiten of een onderwerp inbrengen ter discussie. Gezamenlijk bepalen we de vervolgstappen en te ondernemen acties indien die er zijn.

De huidige samenstelling van het dorpsoverleg:

Het bestuur:
Ron Tielen – Voorzitter
Floss van Gorkum – Secretaris
Ludo Peeters – Penningmeester

Werkgroepen
Paula Schaareman – Communicatie
Bianca Wijnands – Communicatie
Charles Ottenheijm – Wonen
Bram Kessels – Wonen
Linda Verhaegh – Oude school
Eveline van Ekkendonk – Vlakbroekpark
Floss van Gorkum – Herinrichting Kern Koningslust
Lon Caelers – Koningslust Schoon
Hellen Verbugt – Kermis
Lies Joosten – Stichting BSGW
Piet Geurts – Adviseur
Rob Pieroen – adviseur
Lon Caelers – adviseur
Twan Joosten – Koningslust Veilig
Linda Schevers – ondersteuner Vorkmeer.
Daelzicht

Vacatures: Zoveel als er liefhebbers zijn.