Eerste wandzetting nieuwe School Koningslust

Eerste wandzetting nieuwe School Koningslust

Na ongeveer 9 jaar voorbereidingen en plannen maken zijn we gestart met de nieuwbouw van de school. Deze nieuwbouw wordt straks een belangrijk onderdeel van dorpshuis de Sprunk.

Hierdoor wordt het dorpshuis nog multifunctioneler. Overdag kan onderwijs worden gegeven in de nieuwe school en daarnaast, voor andere activiteiten, gebruik maken van bestaande ruimtes in de Sprunk. Na de lesuren zijn de ruimtes van de nieuwe school inzetbaar voor andere doeleinden. Na de nodige opbreek en sloopwerkzaamheden zijn de bouwactiviteiten nu volop bezig. Streven is om in oktober in de herfstvakantie te verhuizen en aansluitend de nieuwe school in gebruik te nemen. Ondanks de huidige situatie waarin we ons nu bevinden hebben we er vertrouwen in dat dit gewoon gaat lukken.

Bij de start van zo’n project hoort ook een “eerste steenlegging”. Uiteraard laten we dit bijzondere moment niet zomaar voorbij gaan.

Het team van Bs de Springplank en de werkgroep hebben lang gebrainstormd hoe we hier toch aandacht aan kunnen geven in deze “Corona Tijd”.

Omdat de activiteiten buiten plaatsvinden denken we dat we “de handeling” op een verantwoorde manier kunnen uitvoeren.

Op maandag 25 mei wordt de eerste wand geplaatst van de nieuwe basisschool in Koningslust.

Om 8.45 uur zullen de kinderen van groep 8 een tijdcapsule gaan begraven in de buurt van die nieuwe wand. Op dit moment zijn alle kinderen thuis aan de slag om die tijdscapsule te vullen. We gaan ervan uit dat we tot in lengte van dagen onderwijs mogen gaan verzorgen in de nieuwe school bij De Sprunk. Toch zal er ooit een moment komen, over 10-tallen of honderden jaren, dat men in Koningslust wederom gaat vernieuwen. Op dat moment komen zij onze tijdscapsule tegen en zullen zij dan herinnerd worden aan de kinderen van nu!

Na het begraven van de tijdcapsule zal de eerste wand geplaatst worden.

Dit zal tevens het startschot zijn voor de volgende stap in de zoektocht naar een nieuwe naam voor de school. Tientallen namen zijn door de kinderen en dorpsbewoners bedacht. Een werkgroep van school en dorp heeft hier 10 namen uitgehaald die geschikt zouden kunnen zijn als nieuwe naam voor de nieuwe school. Alle kinderen van de school en alle huishoudens van Koningslust mogen één stem uitbrengen op hun favoriete naam.

Vanaf 25 mei zullen de schoolkinderen stemformulieren in Koningslust verspreiden. Graag nodigen we u uit om bij dit heugelijke feit aanwezig te zijn. De nieuwe school betekent veel voor de kinderen en voor  de inwoners van Koningslust en uiteraard realiseren we dit in nauwe samenwerking met de gemeente Peel en Maas.

Uiteraard nemen we bij deze bijzondere activiteit de coronarichtlijnen in acht. De activiteiten zullen uitsluitend buiten plaats vinden. Helaas kunnen we nu geen toast uitbrengen op deze belangrijke stap. Dit hopen we in oktober tijdens de opening ruimschoots goed te maken.

We hopen op begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

Met vriendelijke groet,
Het team van BS de Springplank en de werkgroep Sprong naar de Sprunk
Prisma en bestuur de Sprunk