Datum

jun 16 2023
Verlopen!

Tijd

7:15 pm - 10:00 pm

Verenigingscafé Koningslust 16-06-2023

Samen praten over de toekomst van het verenigingsleven in Koningslust

Het belang van het verenigingsleven in Koningslust wordt benadrukt in de dorpsenquête die in 2021 is gehouden onder bewoners van 16 jaar en ouder. Daarnaast zijn er signalen dat er bij verschillende verenigingen/stichtingen/organisaties in Koningslust soortgelijke zaken spelen, zoals de zoektocht naar leden en vrijwilligers/bestuursleden en de behoefte aan goede onderlinge communicatie en afstemming. Dorpsoverleg Koningslust ziet voor zichzelf de taak om regelmatig een verenigingsoverleg te faciliteren om de onderlinge verbinding en samenwerking te bevorderen. Er is een aantal jaren geen overleg geweest vanwege de corona tijd. Wel zijn er de nodige wisselingen geweest in de besturen in de afgelopen jaren. Tijd voor een hernieuwde kennismaking!

Inschrijfformulier Verenigingscafé 2023

Verenigingscafé

Het evenement is afgelopen.