Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2020

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2020

De nieuwjaarsreceptie is een traditie. Daarom willen we ook in 2020 starten met een nieuwjaarsreceptie in de Sprunk. U bent van harte uitgenodigd om vanaf 11.00 uur samen met ons een toast uit te brengen op het nieuwe jaar. Ook ‘s middags bent u van harte welkom.

We kunnen weer met trots terugkijken op het afgelopen jaar. De plannen voor de bouw van onderwijslokalen bij de Sprunk zijn gereed en komend jaar start de bouw. Als voorbereiding daarvoor is de Sprunk uitgebreid met bergingen voor de keuken en zijn nieuwe koelingen aangeschaft. Er is gestart met het plan voor de herbestemming van de oude basisschool. De Stichting Dorpsvervoer GBK heeft een nieuwe bus aangeschaft. Hulp bij de huishouding wordt komend jaar door de meeste dorpen zelf geregeld. De Dagvoorziening werd dorpsontmoeting. En misschien krijgen we wel elektrische deelauto’s in Koningslust.

Daar mag je best even bij stilstaan op 1 januari. Laten we daarom de Nieuwjaarsreceptie gebruiken om even terug te blikken, elkaar persoonlijk het beste wensen voor het nieuwe jaar, met elkaar te praten en om elkaar geluk te wensen met de activiteiten die in Koningslust ontplooid worden in het kader van zelfsturing en voor het welzijn van onze inwoners. Er is gezorgd voor een speelruimte voor de kinderen.

U bent van harte uitgenodigd en we hopen u te ontmoeten op de nieuwjaarsreceptie.

Bestuur Stichting Dorpshuis
Dorpsoverleg Koningslust
In de Sprunk
Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Koningslust

Locatie: in de Sprunk
Wanneer: 1 januari 2020
Tijd: vanaf 11 uur