Nieuwe locatie JOP

Jongeren ontmoetingsplaats verplaatst naar Adriaansweg

De ontmoetingsplaats voor jongeren in Koningslust heeft mogelijk haar nieuwe bestemming gevonden aan de Adriaansweg. Dat besluit is genomen door het college.

De jongeren die gebruik maken van de JOP in Koningslust hebben zelf een actieve rol gespeeld in de zoektocht naar een nieuwe plek. Ze hebben zelf, samen met Jongerenwerk, een voorstel gedaan met daarin een aantal geschikte plekken in het dorp. Het college heeft, in samenspraak met de jongeren, de Adriaanseweg uitgekozen als meest geschikte locatie.

De locatie op de Adriaansweg, ter hoogte van huisnummer 9, voldoet het beste aan de behoefte van de jeugd. Er is een trapveldje aanwezig en ligt centraal in het dorp. Ook hebben de jongeren met de direct omwonenden gesproken en ook zij zijn positief over de plaatsing van de JOP.

Het Dorpsoverleg ondersteunt het initiatief en vindt het belangrijk dat de jongeren van Koningslust een plek hebben om elkaar in de buitenlucht te ontmoeten. Vandaar dat er gehoor is gegeven aan de vraag van de jongeren om de JOP te behouden.

Vandalisme
Eerder dit jaar, op 12 maart, werd de oude JOP vernield door vandalen. De vernielingen zijn niet aangebracht door de jongeren die gebruik maken van de JOP. Zij hebben juist met de gemeente en het Dorpsoverleg afspraken gemaakt hoe zij zorg gaan dragen voor de nieuwe JOP.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen aan het Dorpsoverleg over de JOP in Koningslust? Neem contact op via info@dorpsoverlegkoningslust.nl.