Samen vooruit

Samen vooruit na dorpsenquête over toekomst Koningslust

De uitkomsten van de dorpsenquête zijn bekend. Deze bieden een interessant inkijkje in onze dromen en zelfbeeld als dorp. In het voorjaar van 2022 volgen dorpsgesprekken over de onderwerpen die in de enquête naar voren komen.

Deze zomer hebben velen van jullie een hele waslijst aan vragen ingevuld over het leven en wonen in Koninglust. Deze enquête is de eerste stap om tot een vernieuwde kijk op de nabije toekomst van ons dorp te komen. Het rapport met uitkomsten is nu klaar. Nieuwsgierig? Het rapport met de titel “Samen vooruit; Uitkomsten Dorpsenquête 2021-2025” is hier terug te vinden.

Massaal ingevuld
De enquête is uitgevoerd door Limburgs onderzoeksinstituut NEIMED. De onderzoekers zijn onder de indruk van het aantal Koningslusters dat de online vragenlijst heeft ingevuld. Meer dan 1 op de 3 bewoners boven de 15 heeft meegedaan, 400 mensen in totaal. Maar we hebben vernomen dat heel wat huishoudens samen één enquête hebben ingevuld. Ter illustratie, Koningslust telt ongeveer 450 huishoudens. Dat betekent dat in de praktijk de hoeveelheid deelnemers nog hoger ligt. Deze grote respons is een goed startpunt voor onze blik op de komende 5 jaar.

Trots
Wat valt op in de enquête? Te veel om op te noemen, maar we halen er een paar dingen uit. Ten eerste valt de overwegend positieve toon op. Bijna 85% van de bewoners in het onderzoek is tevreden met Koningslust als woonplaats, alsook met het leven in Koningslust. De meerderheid is trots op ons dorp en die trots hangt samen met een gevoel van saamhorigheid en waardering van de rust en natuur in onze omgeving. De helft van mensen uit Koningslust die meedoen aan activiteiten maar nog geen vrijwilligerswerk doen, geven ook aan bereid te zijn om zich actief in te zetten. Dit alles laat een sterk wij-gevoel zien.

Veel mensen uit Koningslust dromen over meer betaalbare woningen voor jong en oud. En ze wensen meer dagelijkse voorzieningen, ontmoetingsplekken en activiteiten voor met name jongeren. Het werk aan het dorp is nooit af!

Dorpsgesprekken
De enquête was bedoeld voor 16 jaar en ouder, maar ook kinderen en jongeren tellen mee. De jeugd heeft de toekomst. Een vragenlijst past echter minder bij hen. Daarom willen we samen met o.a. basisschool, OJB en jongerenwerk/Vorkmeer op een leuke, passende wijze met de jeugd van Koningslust praten over hun ideeën voor de toekomst van ons dorp.

In verband met de huidige corona maatregelen volgen vanaf maart 2022 dorpsgesprekken over de belangrijkste thema’s uit de enquête. Dit zijn o.a.: wonen en de inrichting van het centrum van Koningslust.

Volg ons op Instagram en Facebook en houd de komende maanden ook de HALLO in de gaten voor meer nieuws over deze bijeenkomsten. Praat en doe mee want alleen samen komen we vooruit! : )