‘t Brook – Maaien van het Vlakbroek

‘t Brook – Maaien van het Vlakbroek

Het beheer van de graslanden in ‘t Brook vindt ieder jaar in het najaar plaats door middel van een jaarlijkse maaibeurt. Daarbij wordt ongeveer acht hectare niet gemaaid en de overige hectares wel.

Het maaien is in het belang van Flora en Fauna, omdat als er niet gemaaid wordt alles gaat verbossen. Wilgen, Berken en Elzen groeien namelijk wel één tot anderhalve meter per jaar. En dan is in drie à vier jaar alle flora en fauna verloren.

Er blijven stroken staan als vluchtwegen voor onder andere reptielen, insecten, sprinkhanen, watersnippen en bokjes.

Het afgemaaide gras wordt afgevoerd en verwerkt als compost of kan verspreid worden over een akker. Ook de rietkragen blijven staan als broedplaats voor onder andere rietzangers, rietgorzen, bosrietzangers en karekieten.

Dit advies is opgemaakt door ondergetekende in samenwerking met Staatsbosbeheer.

 

Grad Smets

t-Brook-logo