‘t Brook – Bevers in het Vlakbroek

‘t Brook – Bevers in het Vlakbroek

In 2003 werden in het schuitwater (Lottum-Broekhuizen) bevers uitgezet. Deze dieren kwamen uit Oost-Duitsland. Enkele jaren later werden ze ook waargenomen in het Vlakbroek. Al snel leek dat de bevers het hier erg goed deden net als overal in Nederland waar ze waren uitgezet.

In Beek 1 vanaf het dorp (in het dialect de Broekleup genoemd) is een burcht gebouwd, bestaande uit een hoop takken, waarin een holte aanwezig is. De burcht is afgesmeerd met klei, zand en wortels van riet en lisdodde. Ze is ongeveer 1,50 meter hoog en heeft een doorsnede van ongeveer 3 meter. De ingang is onder water en de burcht bevindt zich in een verhoging boven de waterstand. In deze burcht worden 2à3 jongen geboren. Het tijdstip waarop ze geboren worden wordt bepaald door de strengheid van de winte. Bevers zijn namelijk in staat om tijdens de ontwikkeling het embryo stil te zetten als dat door extreme kou nodig is. De jongen blijven een jaar in de ouderlijke burcht, daarna moeten ze voor zichzelf gaan zorgen.

In de beek 1 (Broekleup) zijn door de bevers dwars op de beek twee dammen gebouwd, 1 met een lengte van 250 tot 300 meter en 1 van 10 meter. Omdat de beek in een laagte ligt en er in 2016 een geweldig nat voorjaar geweest is, werd de dam steeds verlengd. Ze reageren daarbij op het het geluid van vallend water. De dammen worden gebouwd van zand, leem en wortels van riet en Liesdodde.De reden van het bouwen van een dam is het opzetten van water

De bever is een echte vegetariër: hij eet (water)planten en jonge scheuten van onder andere berk, eik en beuk. Maar de voorkeur gaat uit naar wilgensoorten, waar ze de bast van af knagen. Ook zondigt hij wel eens door het eten van suikerbieten en maïs.

De Broekleup heeft geen waterafvoerende functie meer en kan dus ook niet voor overlast zorgen. Door de droge jaren vanaf de zomer van 2016 is deze beek 1 op sommige momenten bijna droog gevallen en heeft de bever zich verplaatst naar beek 3, de toevoerbeek van water voor het achterland. In deze beek is geprobeerd dammen te maken en in het talud ervan zijn holen gegraven en is geprobeerd een burcht te maken. Dit geeft in die toevoerbeek overlast omdat daardoor de doorstroming belemmerd wordt. Daarom worden de ‘overtredingen’ hier ongedaan gemaakt.

Wilt u knaagsporen zien, loop dan langs beek 3 richting Ninnesweg. Ga niet naar de Broekleup om de burcht en de dammen te zien; het is verboden en levensgevaarlijk vanwege hoog water.

Grad Smets

t-Brook-logo
Bevers vlakbroek
Bevers vlakbroek
blank
Bevers vlakbroek
Bevers Vlakbroek
Bevers Vlakbroek