Bevers Vlakbroek

‘t Brook – Bevers in het Vlakbroek

‘t Brook – Bevers in het Vlakbroek

In 2003 werden in het schuitwater (Lottum-Broekhuizen) bevers uitgezet. Deze dieren kwamen uit Oost-Duitsland. Enkele jaren later werden ze ook waargenomen in het Vlakbroek. Al snel leek dat de bevers het hier erg goed deden net als overal in Nederland waar ze waren uitgezet.

Lees meer

‘t Brook – Waterhuishouding Vlakbroek

‘t Brook – Waterhuishouding Vlakbroek

We gaan even terug in de tijd: voor het jaar 1800. Toen was het Vlakbroek  (’t Bròòk in het dialect) nog een moeras met daar doorheen stromend een meanderende beek. Deze werd de Broekloop genoemd (archief Horst).

Lees meer

‘t Brook – Maaien van het Vlakbroek

‘t Brook – Maaien van het Vlakbroek

Het beheer van de graslanden in ‘t Brook vindt ieder jaar in het najaar plaats door middel van een jaarlijkse maaibeurt. Daarbij wordt ongeveer acht hectare niet gemaaid en de overige hectares wel.

Lees meer